Ads 468x60px

2012年4月24日 星期二

iOS5.1 的完美 JB 越獄,Pod2g 說:可能要等1~2個月,也許永遠不推出!?

iOS5.1 的完美 JB 越獄,Pod2g 說:可能要等1~2個月,也許永遠不推出!?iOS5.1 的完美 JB 越獄工具何時推出?iPhone 駭客 Pod2g 終於正面回題了這個問題。兩個小時多之前,Pod2g 在其個人 Twitter 上發佈了最新進度消息,指 iOS5.1 的完美 JB 越獄工具還未完成,並表示 ETA (預計到達)時間為至少還有一~兩個月,甚至永遠不推出 ... 驚!

大家也別太擔心,因為現時在研究 iOS5.1 完美 JB 越獄方案的不止 Pod2g 一個人,所以還是有希望的,大家就再忍耐一下吧!

以下是來自Pod2g的消息:


引用 iloveapps

1 意見:

  1. Tới luôn bác tài. Mình đã làm và chẳng thấy hư hao gì cả, còn có cải tiến gì không thì vẫn... chẳng nhận ra
    Bạn có thể tham khảo thêm ở đây: Jailbreak iOS 6.1

    回覆刪除

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Blogger Templates